Acasa >> Evenimente >> Conferinte

REMINDER: Înscrierea candidaturilor

03 august 2018

 

Bună ziua,


Dorim să vă reamintim că în data de 29 august 2018 va avea loc prima convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare în cadrul căreia vor avea loc alegerile pentru completarea locurilor rămase libere  în conducerea filialei pentru perioada 2018-2022 după cum urmează:

·         Membru în Consiliul teritorial – 3 membri

·         Membru în Comisia de cenzori –2 membrii supelanți

·         Membru în Comisia de disciplină –2 membrii supleanți

 

Dorim să vă reamintim că se apropie termenul limită de depunere a candidaturilor după cum urmează:

Candidaturile se vor depune la secretariatul filialei, Timișoara, str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, cam. 9 (program luni-joi 10:00-16:00), până în data de 9 august 2018 ora 16:00, inclusiv data poștei.
Actele necesare sunt :
- cerere de înregistrată a candidaturii, potrivit modelului 
- curriculum vitae succint
- o scrisoare de intenție, potrivit modelului 
- dovada eliberată de filiala din care face parte candidatul prin care se confirmă plata de către acesta a cotizației la zi și că acesta nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani (se eliberează de filială după depunerea candidaturii)
Membri eligibili sunt toți cei cu plata cotizației la zi și care nu au avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

În cazul în care cvorumul necesar*  nu se va întruni la data menţionată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale se va ţine în data de 12 septembrie 2018, în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

 *Conform art.13 alin. 1 din Regulamentul Cadru Filiale „Conferinţa teritorială este legal constituită la prima convocare în prezenţa majorității simple a membrilor cu drept de vot ai filialei. Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței. Nerespectarea confirmării participării va fi sancționată conform regulamentului propriu de organizare și funcționare a filialei.”


 
Mai multe detalii și documentele necesare le puteți găsi atașate mai jos:


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE