Acasa >> Evenimente >> Conferinte

Materialele Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

07 septembrie 2017

Materialele Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

 

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

 

În data de 14 septembrie 2017 va avea loc Conferința Teritorială Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș 

 

Pe  ordinea de zi a Conferinței teritoriale a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:

1.

Alegerea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa naţională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

2.

Aprobarea schemei de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș

3.

Prezentarea raportului filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017

4.

Prezentarea propunerii de Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

5.

Prezentarea propunerii de Regulament cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

6.

Prezentarea propunerii de organizare a aparatului Administrativ al Ordinului ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

7.     

Prezentarea programului de formare și dezvoltare profesională continuă a membrilor Ordinului

 

Programul Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din 14 septembrie 2017 ce va avea loc pe str. Diaconu Coresi nr. 12, la sediul filialei

 

9:30

- Înregistrarea participanților

10:00

-  Deschiderea Conferinței, stabilirea secretariatului conferinței, prezentarea ordinei de zi și aprobarea ei (prin vot deschis)

10:15

- Prezentarea candidaților ca delegați la Conferința Naţională Extraordinară a Ordinului din 28 octombrie 2017

11:00

- Stabilirea comisiei de numărare a voturilor

11:15

- Înmânarea buletinelor de vot

11:30

-  Prezentarea și aprobarea (prin vot deschis) a schemei de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș

11:45

-  Prezentarea raportului de activitate a filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017

12:15

-  Depunerea în urne a buletinelor de vot

12:30

-  Pauză

13:00

-  Anunțarea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa Naţională Extraordinară a Ordinului din 28 octombrie 2017

13:15

-  Prezentarea principalelor modificări din documentele care se supun votului în Cadrul Conferiței Extraordinare din 28 octombrie 2017, respectiv: Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Regulament cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România și Organizarea aparatului Administrativ al Ordinului

14:00

- Discuții pe marginea modificărilor propuse prin documentele prezentate

14:30

-  Discuții pe marginea Programului Național de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă a Membrilor Ordinului și a Metodologiei de Stagiu

16:00

-  Concluzii

 

În atașament găsiți:

(1)           tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

(2)           lista candidaţilor pentru funcția de delegat la Conferința Națională Extraordinară;

(3)           schema de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș;

(4)           programul de formare și dezvoltare profesională continuă a membrilor Ordinului

(5)           raportului filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017;

(6)           materialele Colegiului Director OAR Național pentru conferințele teritoriale

 

Atenție! Termen limită transmitere propuneri și amendamente pentru Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Membrilor Ordinului Arhitecților din România: 17 septembrie 2017 – detalii pe link-ul atașat

 

În cazul în care cvorumul necesar*  nu se va întruni la data menţionată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ţine în dat de 28 speptembrie 2017, în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

 

 

În cazul în care cvorumul necesar** nu se va întruni la data menţionată, a treia convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ţine la o data ulterior menționată, cu acceaşi ordine de zi.

 

 

*Conform art.13 alin. 1 din Regulamentul Cadru Filiale „Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența a cel puțin două trimi din numărul membrilor cu drept de vot ai filialei.” (minim. 339 participanți)

 

**Conform art.13 alin. 2 din Regulamentul Cadru Filiale „La a doua convocare, conferința teritorială este legal constituită în prezența majorității membrilor filialei cu drept de vot.” (minim. 255 participanți)


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE