Acasa >> Evenimente >> Conferinte

Materialele Conferinței Teritoriale a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

21 aprilie 2022

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș
 
În data de 2 mai 2022 va avea loc Conferința Teritorială a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș.

Pe  ordinea de zi a Conferinței teritoriale a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:
 • Prezentarea raportului președintelui Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Prezentarea raportului Colegiului Director al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Alegerea președintelui Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Alegerea membrilor Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • Alegerea delegaților și supleanților pentru Conferința națională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului;
 • Alegerea candidaților din partea Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș pentru funcția de membru în Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România;
 • Prezentarea propunerii de organizare a aparatului Administrativ al Ordinului ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale din 01-02 iulie 2022
 
Conferința Teritorială a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din data de 2 mai 2022, ce va avea loc Facultatea de Arhitectură, Str. Traian Lalescu nr. 2, Timișoara, va avea următorul program:


16:00 Înregistrarea membrilor
16:30 Deschiderea Conferinței, stabilirea secretariatului conferinței , prezentarea ordinii de zi a acesteia și aprobarea ei (vot deschis)
16:40 Prezentarea raportului președintelui Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș
16:50 Prezentarea Colegiului Director al Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș
17:00 Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș
17:10 Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș
17:20 Stabilirea comisiei de numărare a voturilor
17:30 Prezentare candidați președinte
18:00 Prezentare candidați și delegați
19:30 Depunerea în urne a buletinelor de vot
20:00 Pauză
20:30 Prezentarea propunerii de organizare a aparatului Administrativ al Ordinului, ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale
20:50 Pauză
21:10 Anunțarea rezultatelor
21:30 Discuții/ Concluzii

În atașament găsiți materialele conferinței care cuprind în format electronic următoarele documente:

1. tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;
2. lista candidaților pentru funcția de delegat la Conferința Națională;
3. lista candidaților pentru funcția de președinte al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
4. lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
5. lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
6. lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
7. raportul președintelui Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
8. raportul Colegiului Director al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
9. raportul Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
10. raportul Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
11. dosarele de candidatură 

Vă informăm că pentru prima convocare este necesară confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței conform art.13 alin. 1 din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

Confirmarea se va face completând acest formular. 

În cazul în care cvorumul necesar* nu se va întruni la data menționată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ține în data de 9 mai 2022, în același loc, cu aceeași ordine de zi și program.
 
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, a treia convocare a Conferinței Teritoriale se va ține la o dată ulterior menționată, cu aceeași ordine de zi.    
 

 

*art.13 alin. 1 din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România „Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai filialei. Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.”  

 

Documentele pot fi descărcate AICI

 


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 

PARTENERIATE


 

 

 

SPONSORI