Strict Standards: Declaration of MY_Exceptions::show_404() should be compatible with CI_Exceptions::show_404($page = '', $log_error = true) in /home/oartimis/public_html/application/core/MY_Exceptions.php on line 12

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/oartimis/public_html/application/core/MY_Exceptions.php:12)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

OAR Timis

Acasa >> Evenimente >> Concursuri

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea postului de Secretar

17 noiembrie 2015

I. DENUMIREA ȘI SCOPUL POSTULUI:


Secretar

Scopul postului:

Asigurarea unei bune desfășurări a activității de secretariat și arhivare digitală și pe suport de hârtie a documentelor emise și primite la nivelul filialei.

 

II. POZIȚIA OCUPATĂ ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Post superior: Președintele O.A.R. Filiala Teritorială Timiș, Secretar executiv filială

Post inferior: nu este cazul 

  

Relațiile organizatorice de autoritate funcțională

·                     nu este cazul; 

Relațiile organizatorice de cooperare

·                     cooperează în mod direct cu secretariatul OAR Național;

Relațiile organizatorice de control

·                     nu este cazul;

Relațiile organizatorice de reprezentare

·                     reprezintă filiala în relația directă cu membrii acesteia;

Relațiile organizatorice funcționale

·                     colaborează cu personalul filialei pentru îndeplinirea atribuțiilor.

 


III. DESCRIEREA ATRIBUȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI


Generale

·                    Îndeplinește cu profesionalism, conștiinciozitate, eficiență și în termenele stabilite toate sarcinile de serviciu;

·                    Respectă programul de lucru conform prevederilor Regulamentului intern și evidențiează, atunci cînd este cazul, sarcinile îndeplinite în timpul orelor suplimentare efectuate;

·                    Se instruiește periodic și semnează fișa de protecție a muncii;

·                    Are o atitudine politicoasă în relațiile cu membrii OAR și celelalte persoane care se adresează Ordinului;

·                    Menține relații colegiale și de cooperare cu personalul filialei și ceilalți colegi de la filialele teritoriale și de la Ordin;

·                    Cunoaște Regulementul intern al filialei, Regulamentul de organizare și funcționare a O.A.R. și Regulamentul cadru a filialelor O.A.R., precum și Codul deontologic al profesiei de arhitect și alte legi care reglementează domeniul.

 

Specifice

·                     Înregistrează corespondența primită la filială.

·                     Ține evidența proiectelor arhitecților, care se înregistrează într-un registru special și verifică corectitudinea anexelor depuse la înregistrare și corectitudinea dovezii de achitare a taxei de înregistrare, folosind Sistemul Informatic OAR (SIOAR);

·                     Comunică telefonic, prin e-mail și fax cu OAR Național, filiale și orice alt solicitant;

·                     Constituie, organizează și gestionează baza de date, evidențele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancțiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum și tabloul teritorial, folosind Sistemul Informatic OAR (SIOAR);

·                     Consiliază membrii filialei cu privire la folosirea Sistemului Informatic OAR (SIOAR);

·                     Arhivează digital și pe suport de hârtie datele centralizate ale filialei și administrează arhiva cu respectarea normelor de organizare a datelor și confidențialitatea datelor;

·                     Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către șefii iererhici și către toate departamentele;

·                     Activează ca secretar al Comisiei Teritoriale de Disciplină;

·                     Menține la standardele unei bune funcționări aparatura din dotare, asigură utilizarea ei cu responsabilitate, și semnalează secretarului executiv și/sau operatorului IT, după caz, asupra oricărei defecțiuni.

·                     Îndeplinește orice alte atribuții necesare pentru buna desfășurare a activității sau misiuni date de forurile de conducere ale filialei și secretarul executiv care privesc secretariatul filialei.

 
IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște bine limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:
 
Pregătirea profesională

·                    Studii superioare.

Vechimea în muncă | Specialitatea necesară

·                     Minimum 2 ani vechime în muncă;

Cunoștințe profesionale specifice

·                     Cunoștințe medii de operare pe calculator, procesare de text și tabelar (Microsoft Office sau similar, etc.);

·                     Cunoașterea „foarte bine” a limbii române – scris și vorbit;

·                     Cunoașterea „mediu” a limbii engleze – scris, vorbit, citit;

Calități și aptitudini profesionale și personale în conformitate cu specificul postului

·                     Competențe de planificare, organizare, coordonare și control al activităților;

·                     Capacitatea de a analiza obiectiv situațiile generatoare de probleme și de a identifica corect problemele;

·                     Capacitatea de a acționa prompt, eficient și eficace pentru prevenirea și/sau rezolvarea problemelor.

·                     Capacitate de analiză și sinteză, concizie, acuratețe, inițiativă, creativitate și flexibilitate în adoptarea soluțiilor și alternativelor de lucru cu orientare către răspunsuri și rezultate;

·                     Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;

·                     Capacitate de lucru în condiții de stres, perseverență, atenție distributivă și preocupare pentru calitatea muncii;

·                     Integritate, responsabilitate, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate, moralitate și atitudine pozitivă;

·                     Atașament față de organizație; implicarea în realizarea scopurilor acesteia;

·                     Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;


V. DOCUMENTE SOLICITATE:


a) cerere înscriere concurs;
b) scrisoare de intenție;
c) copie act de identitate;
d) copie acte studii și ale altor acte care atestă efectuarea de specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice solicitate;
e) CV narativ;
f) adeverință care să ateste vechimea în muncă sau copie după carnetului de muncă conformă cu originalul;
g) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
 


VI. CONDIȚIILE POSTULUI:

 

·                     activitatea principală se va desfășura la punctul de lucru din Timișoara Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1, cam. 9;

·                     programului de muncă este de 4 ore, într-un singur schimb, desfășurat de luni până vineri conform programului secretariatului;

·                     concediul de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare; sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

·                     perioada de probă este de 3 luni de la semnarea contractului;

·                     postul se va transforma în unul full time în câteva luni de la angajare;

·                     salariul lunar net va fi de 550 lei.

 


VII. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE/TRIMITE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:


Locul: Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, str. Ep. Augustin Pacha nr.8, et.1
Data: 16 decembrie 2015, ora 16:00
Dosarele se pot trimite până la data și ora indicată și în format pdf la adresa de e-mail:
secretariat@oartimis.ro
 
VIII. TEMATICA CONCURSULUI


Cunoștințe în organizarea și gestiunea documentelor, cunoștiințe operare programe editare.


IX. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Locul: Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, str. Ep. Augustin Pacha nr.8, et.1
Data:  21 - 29 ianuarie 2016, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă).


X. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

probă scrisă (selecției dosare)

interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 
 
Puteți găsi anunțul și pe următorul site.

 

 

Documentele necesare înscrierii le găsiți mai jos:
 

 

 

Lansat 17.11.2015


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE