Acasa >> Evenimente >> Conferinte

Convocarea Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

31 mai 2018

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

 

În data de 29 august 2018 va avea loc Conferința Teritorială Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

 

Pe  ordinea de zi a Conferinței Teritoriale Extraordinare a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:

·         

Alegerea a trei membrii în Consiliul Teritorial pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2018

·          

Alegerea a doi membrii supleanți pentru Comisia de Disciplină pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2018

·          

Alegerea a doi membrii supleanți pentru Comisia de Cenzori pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2018

·          

Prezentarea concluziilor în urma Conferinței Naționale

·          

Sediu Diaconu Coresi nr.12

·          

Comunicat al Consiliului Teritorial

 

Programul Conferinței Teritoriale a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din 29 august 2018 ce va avea loc Facultatea de Arhitectură, Str. Traian Lalescu nr. 2, Timișoara.

17:00

Înregistrarea membrilor

17:30

Deschiderea Conferinței, Stabilirea secretariatului conferinței , prezentarea ordinei de zi acesteia și aprobarea ei (vot deschis)

17:40

Prezentare candidați

18:20

Stabilirea comisiei de numărare a voturilor

18:30

Depunerea în urne a buletinelor de vot

18:40

Pauză

19:00

Prezentarea concluzii în urma Conferinței Naționale

19:30

Sediu Diaconu Coresi nr.12

20:00

Comunicat al Consiliului Teritorial

20:30

Discuții/ Concluzii

20:50

Anunțarea rezultatelor

 

 

În atașament găsiți:

·         Hotărârea de convocare a Conferinței Teritoriale

·         model cerere candidatură Timiș

·         model scrisoare de intenție candidatură Timiș

·         Programul Conferinței Teritoriale

 

Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor până la data de 17 august 2018, în format electronic, şi vor cuprinde:

(1)           tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

(2)           lista candidaţilor pentru funcția de membru al Consiliului Teritorial  al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

(3)           lista candidaţilor pentru funcția de membru supleant al Comisiei de Cenzori  a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

(4)           lista candidaţilor pentru funcția de membru supleant al Comisiei de Disciplină  a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

 

În cazul în care cvorumul necesar*  nu se va întruni la data menţionată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale se va ţine în data de 12 septembrie 2018, în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

 

 

În cazul în care cvorumul necesar** nu se va întruni la data menţionată, a treia convocare a Conferinței Teritoriale se va ţine la o dată ulterior menționată, cu acceaşi ordine de zi.          

 

Candidaturile se vor depune la secretariatul filialei, Timișoara, str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, cam. 9 (program luni-joi 10:00-16:00), până în data de 9 august 2018 ora 16:00, inclusiv data poștei.

 

*Conform art.13 alin. 1 din Regulamentul Cadru Filiale „Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai filialei.”

**Conform art.13 alin. 2 din Regulamentul Cadru Filiale „La a doua convocare, conferința teritorială este legal constituită în prezența majorității membrilor filialei cu drept de vot.”


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE