Acasa >> Evenimente >> Conferinte

Convocarea Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

28 iulie 2017

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

 

În data de 14 septembrie 2017 va avea loc Conferința Teritorială Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș 

 

Pe  ordinea de zi a Conferinței teritoriale a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:

·         1.

Alegerea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa naţională a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului; 

·         2.

Aprobarea schemei de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș 

·         3.

Prezentarea raportului filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017

·         4.

Prezentarea propunerii de Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

·         5.

Prezentarea propunerii de Regulament cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

·         6.

Prezentarea propunerii de organizare a aparatului Administrativ al Ordinului ce va fi votat în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din data de 28 octombrie 2017

·         7.

Prezentarea programului de formare și dezvoltare profesională continuă a membrilor Ordinului

 

Programul Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din 14 septembrie 2017 ce va avea loc pe str. Diaconu Coresi nr. 12, la sediul filialei

 

9:30

- Înregistrarea participanților

10:00

-  Deschiderea Conferinței, stabilirea secretariatului conferinței, prezentarea ordinei de zi și aprobarea ei (prin vot deschis)

10:15

- Prezentarea candidaților ca delegați la Conferința Naţională Extraordinară a Ordinului din 28 octombrie 2017

11:00

- Stabilirea comisiei de numărare a voturilor

11:15

- Înmânarea buletinelor de vot

11:30

-  Prezentarea și aprobarea (prin vot deschis) a schemei de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș

11:45

-  Prezentarea raportului de activitate a filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017

12:15

-  Depunerea în urne a buletinelor de vot

12:30

-  Pauză

13:00

-  Anunțarea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa Naţională Extraordinară a Ordinului din 28 octombrie 2017

13:15

-  Prezentarea principalelor modificări din documentele care se supun votului în Cadrul Conferiței Extraordinare din 28 octombrie 2017, respectiv: Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Regulament cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România și Organizarea aparatului Administrativ al Ordinului

14:00

- Discuții pe marginea modificărilor propuse prin documentele prezentate

14:30

-  Discuții pe marginea Programului Național de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă a Membrilor Ordinului și a Metodologiei de Stagiu

16:00

-  Concluzii

 

În atașament găsiți:

·         Hotărârea de convocare a Conferinței Teritoriale

·         model cerere înscriere

·         Programul Conferinței Teritoriale

·         Schema de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș

 

Amendamentele la schema de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș vor ptea fi transmise pe secretariat@oartimis.ro, sau pot fi depuse la secretariatul filialei, Timișoara, str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, cam. 9, până în data de 04 septembrie ora 16:00, inclusiv data poștei.

 

Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

·         să fie făcute în formă scrisă;

·         să fie motivate în drept şi în fapt;

·         să fie trimise pe adresa de mail secretariat@oartimis.ro

·         să fie semnate de titularul propunerilor.

 

Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor până la data de 7 septembrie, în format electronic, şi vor cuprinde:

(1)           tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

(2)           lista candidaţilor pentru funcția de delegat la Conferința Națională Extraordinară;

(3)           schema de organizare și funcționare a aparatului administrativ al filialei Timiș;

(4)           programul de formare și dezvoltare profesională continuă a membrilor Ordinului

(5)           raportului filialei Timiș pe perioada 2014 – 2017;

 

În cazul în care cvorumul necesar*  nu se va întruni la data menţionată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ţine în dat de 28 speptembrie 2017, în același loc, cu acceaşi ordine de zi.

 

 

În cazul în care cvorumul necesar** nu se va întruni la data menţionată, a treia convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ţine la o data ulterior menționată, cu acceaşi ordine de zi.

 

Candidaturile pentru funcția de delegat la Conferința Națională Extraordinară se vor depune la secretariatul filialei, Timișoara, str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, cam. 9 (program luni-joi 10:00-16:00), până în data de 04 septembrie ora 16:00, inclusiv data poștei.

 

*Conform art.13 alin. 1 din Regulamentul Cadru Filiale „Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai filialei.” (minim. 339 participanți)

 

**Conform art.13 alin. 2 din Regulamentul Cadru Filiale „La a doua convocare, conferința teritorială este legal constituită în prezența majorității membrilor filialei cu drept de vot.” (minim. 255 participanți)


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE