Acasa >> Evenimente >> Concursuri

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea postului de Coordonator programe și proiecte culturale și editoriale

06 iunie 2018

 

 

DENUMIREA ȘI SCOPUL POSTULUI:


Coordonator programe și proiecte culturale și editoriale

Scopul postului:

1.            coordonarea activităților culturale și editoriale ale filialei;

2.            management, implementare și elaborare de proiecte culturale și editoriale;

3.            diseminarea proiectelor culturale și editoriale ale filialei

4.            management economic în vederea unui procent cât mai semnificativ în ceea ce privește finanțarea proiectelor culturale din alte surse decât Timbrul Arhitecturii

5.            implementarea strategiei pe probleme de PARTENERIATE  a filialei, în colaborare cu Colegiul Director și cu secretarul executiv

6.            implementarea strategiei pe probleme de COMUNICARE a filialei, în colaborare cu Colegiul Director și cu secretarul executiv

7.            coordonarea activităților de relații cu presa ale Filialei

 

POZIȚIA OCUPATĂ ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Post superior: Președintele O.A.R. Filiala Teritorială Timiș, Secretar executiv filială

Post inferior: nu este momentan cazul

 

Relațiile organizatorice de autoritate funcțională 

·                     coordonează echipele proiectelor culturale sau editoriale și echipele evenimentelor pe care le-a inițiat; 

·                     coordonează echipele unor anumite proiecte culturale sau editoriale conform misiunilor specifice trasate.

·                     coordonează relația cu presa și cu purtătorii de cuvând a insituțiilor/organizațiilor cu care filiala intră în dialog

·                     coordonează relația cu partenerii filialei

 

Relațiile organizatorice de cooperare

·                     cooperează cu partenerii externi ai programelor, proiectelor culturale și editoriale, precum și a partenerilor de la evenimentele organizate la „Casa Arhitecturii” și „Grădina Arhitecților”;

·                     cooperează cu reprezentanții pe probleme culturale, editoriale și de comunicare de la alte filiale și de la Ordin.

Relațiile organizatorice de control

·                     controlează echipele ce realizează proiecte culturale și editoriale ale filialei, inclusiv de la „anuală”/”bienală” privitor la parteneriate, comunicare, utilizare a spațiilor, precum și orice alte sectoare ce implică buna desfășurare a evenimentului, respectiv imaginea filialei și a Ordinului

 

Relațiile organizatorice de reprezentare

·                     reprezintă filiala în dezbateri publice și la acțiuni culturale în conformitate cu mandatul dat pentru fiecare acțiune de președintele filialei.

 

Relațiile organizatorice funcționale

·                     colaborează cu personalul filialei pentru îndeplinirea atribuțiilor.

  


DOCUMENTE SOLICITATE:


a) cerere înscriere concurs;
b) scrisoare de intenție;
e) CV;
f) acord cu privire la prelucrarea datelor personale.
 

 

CONDIȚIILE POSTULUI:

 

·                     activitatea principală se va desfășura la sediul din Timișoara str. Diaconu Coresi nr. 12 denumită  „Casa Arhitecturii” plus „Grădina Arhitecților”;

·                     programului de muncă este de 8 ore, într-un singur schimb, desfășurat flexibil în funcție de acțiunile derulate;

·                     concediul de odihnă anual este de 24 de zile lucrătoare; sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

·                     perioada de probă este de 3 luni de la semnarea contractului;

·                     salarul lunar net va fi de 1700 lei, pentru primele 3 luni, apoi se salarul se renegociază.

 

 

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE/TRIMITE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:


Locul: Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, str. Ep. Augustin Pacha nr.8, et.1
Data: 25 iunie 2018, ora 16:00
Dosarele se pot trimite până la data și ora indicată și în format pdf la adresa de e-mail:secretariat@oartimis.ro
 
TEMATICA CONCURSULUI


Cunoștințe în organizarea, conducerea și gestiunea proiectelor culturale.


LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Locul: 26 iunie – 6 iulie 2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă).


TIPUL PROBELOR DE CONCURS

probă scrisă (selecției dosare)

interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 
 
Puteți găsi anunțul și pe următorul site.

 

Documentele necesare înscrierii le găsiți mai jos:

 

Lansat 06.06.2018


>>Inapoi

Sponsori / Parteneri

 


 

PARTENERIATE